Dlaczego chińska gospodarka zwalniaJak już widzieliśmy, jednym z powodów spowolnienia gospodarki Chin są napięcia handlowe. Gospodarka tego kraju znacznie wzrosła w ciągu ostatniej dekady, ale Stany Zjednoczone niedawno oskarżyły Chiny o nieuczciwe praktyki handlowe, takie jak kradzież tajemnic handlowych i subsydiowanie niektórych branż. W wyniku tych napięć administracja Trumpa wprowadziła taryfy na chińskie towary. Z kolei Chiny odwetowały się własnymi taryfami na amerykańskie towary. Spowodowało to znaczne zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw, ponieważ wiele produktów jest wytwarzanych w Chinach. Doprowadziło to do wzrostu cen niektórych produktów, w tym tych wytwarzanych przez amerykańskie firmy.

Rozwiązania?

Istnieje kilka rozwiązań tych problemów, przed którymi stoi chińska gospodarka. Po pierwsze, kraj ten odchodzi od państwowych inwestycji na rzecz konsumpcji krajowej. Doprowadziło to do zmniejszenia nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle i do pewnego stopnia ograniczenia eksportu.

Jednocześnie władze starają się stworzyć lepsze środowisko dla inwestorów. Obejmuje to zwiększenie przejrzystości i udostępnienie większej ilości danych na temat wyników gospodarczych kraju.

Chiny zapowiedziały zresztą niedawno, że będą częściej publikować dane gospodarcze. Jest to bardzo istotne, ponieważ kraj ten był w dużej mierze niedostępny dla inwestorów zagranicznych ze względu na swój zamknięty charakter.

Co się stanie z gospodarką Chin?

Gospodarka Chin prawdopodobnie będzie nadal spowalniać w ciągu najbliższych kilku lat. Prawdopodobnie będzie to miało znaczący wpływ na gospodarkę światową, zwłaszcza na rynki wschodzące. Jedną z głównych obaw jest to, że spowolnienie w Chinach może wywołać globalne spowolnienie gospodarcze. Byłby to istotny problem, ponieważ mógłby doprowadzić do globalnej recesji.

Ale być może najważniejszą kwestią jest to, jak Chiny poradzą sobie ze spowolnieniem gospodarczym. Innymi słowy, czy kraj ten może utrzymać swój wzrost w dłuższym okresie?

Jedną z obaw jest to, że poleganie na długu jako strategii wzrostu może okazać się nieskuteczne. W końcu Chiny dużo pożyczają i inwestują w infrastrukturę. Jeśli ich gospodarka znacznie zwolni, mogą mieć trudności ze spłatą swoich pożyczek. Może to doprowadzić do kryzysu zadłużenia i potencjalnie do kryzysu finansowego.

Chiny to w tej chwili najważniejsza historia na świecie. Jeśli przeczytasz jeden artykuł o ekonomii w tym roku, powinien to być ten. Dlaczego? Ponieważ właśnie teraz Chiny mają bezprecedensowy wpływ na globalną gospodarkę. Szybki wzrost gospodarczy tego kraju w ostatnich latach znacznie zwolnił. Prawdopodobnie będzie się to utrzymywać w ciągu najbliższych kilku lat, tworząc zarówno szanse, jak i wyzwania dla chińskiego rządu i jego mieszkańców.