Jakie cechy ma najlepsza folia do sianokiszonki?

W przypadku chowy bydła mlecznego, opasów i innych gatunków przeżuwaczy bardzo ważne jest zabezpieczenie przez cały rok dostępu do dobrej jakości paszy objętościowej. W pełni sezonu wegetacyjnego jej źródłem może być biomasa pozyskiwana z użytków zielonych w formie zielonki lub bezpośredniego wypasu. W okresie wyhamowania wegetacji najczęstszym źródłem paszy objętościowej jest kiszonka z kukurydzy lub sianokiszonka. Do przygotowania tej ostatniej pomocna jest folia do sianokiszonki, która zapewnia barierę pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym, dzięki czemu zachodzi proces zakiszania.

Sianokiszonka w balotach

Sianokiszonka jest przygotowywana z różnych surowców roślinnych: z roślin motylkowych drobnonasiennych, zbóż uprawianych w tym celu, ale także z podsuszonej biomasy z użytków zielonych. Wynika z tego, że jest wiele źródeł do produkcji sianokiszonki, jednak niezależnie od niego surowiec powinien być podsuszony. Optymalnie, żeby udział suchej masy w nim był na poziomie 40-60%. Podczas zbioru surowca do produkcji sianokiszonki zalecany jest dodatek zakiszacza Silomax, który jest bardzo wydajnym preparatem mikrobiologicznym dedykowanym do produkcji kiszonek. Produkt jest uniwersalny, co oznacza, że może być wykorzystany podczas przygotowania kiszonki z różnych surowców traw, roślin motylkowych, kukurydzy, czy też zbóż. Kolejnym krokiem jest owinięcie bel folią do sianokiszonki. W materiale zostaną przedstawione najważniejsze cechy, których synergizm umożliwia szczelne owinięcie balotów i uzyskanie wysokiej jakości kiszonki/

Właściwości folii do balotów

Najlepsza folia do sianokiszonki jest produkowana z wykorzystaniem specjalnej metody wydmuchu tworzywa sztucznego. Skład surowca do produkcji folii umożliwia osiągnięcie najlepszych cech użytkowych, które są kluczowe dla bezproblemowego procesu zakiszania i przechowywania bel. Wysokiej jakości folia do sianokiszonki charakteryzuje się:

  • Odpowiednią kleistością: Zapewnia to skuteczne i trwałe zabezpieczenie owijanego surowca przez dobre przyleganie poszczególnych warstw. W przypadku zbyt małej ilości kleju folia może nieprawidłowo doklejać się do kolejnych warstwy, a to zmniejsza szczelność bariery. Z kolei zbyt duża kleistość może spowolnić proces owijania i prowadzić do zerwania folii, w wyniku trudności związanej jej odwijaniem z rolki.
  • Wysoką odpornością na przebicie: Pomimo zastosowania siatki podczas prasowania bel twarde części roślin mogą przebijać folię, a tym samy zmniejszać jej szczelność. Prowadzi to zmniejszenia dynamiki procesu zakiszania oraz pleśnienia kiszonki. 
  • Odpornością na rozdarcie: Właściwa odporność na rozdarcie zapewnia utrzymanie trwałej ochrony z foli do sianokiszonki w trakcie manipulacji belami- transport i przechowywanie. Zbyt niska odporność na rozdarcie może prowadzić do zerwania folii podczas pracy owijarki, podczas gdy zbyt wysoka utrudnia odcinanie folii po zakończeniu owijania beli.
  • Elastycznością: Folia do sianokiszonki optymalnie się rozciąga. Szczelnie owija się wokół beli i jednocześnie nie wydłuża się nadmiernie, przez co możliwe jest zachowanie odpowiedniej jej grubości.
  • Siłą obkurczania: Wyraża ona zdolność przylegania folii do sianokiszonki do beli oraz poszczególnych warstw. Dobrze przylegające i odpowiednio zachodzące na siebie warstwy zapewniają maksymalną szczelność.

Wybór odpowiedniej folii do sianokiszonki

Podczas wyboru folii do sianokiszonki warto zwrócić uwagę na powyższe cechy, ponieważ są one bezpośrednio związane z przebiegiem procesu owijania oraz zakiszania. Folia do sianokiszonki bezwzględnie powinna zapewnić trwałą i szczelną barierę przez okres przynajmniej 12 miesięcy. W przypadku foli do bel bardzo ważna jest też jej odporność na czynniki środowiska, zwłaszcza promieniowanie UV oraz niskie i wysokie temperatury. Wynika to z faktu, że są one głównie przechowywanie "pod chmurką" i narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.